DHS’ forskningsstøtte 2019
Seniorforsker Sajedeh Eftekhari: Long-term monitoring intracranial pressure in freely-moving rats using telementry

DHS’ forskningsstøtte 2018
Forskningsprisen på kr. 5.000 blev tildelt reservelæge Sabrina Khan: MRI investigations of migraine without aura in an experimental human model

DHS’ forskningsstøtte 2018
Forskningsprisen på kr. 5.000 blev tildelt reservelæge Sabrina Khan: MRI investigations of migraine without aura in an experimental human model

DHS’ forskningsstøtte 2017
Forskningsprisen på kr. 5.000 blev tildelt reservelæge Tone Bruvik Heinskou: Outcome of microvascular decompression in trigeminal neuralgia is hightly dependent on sex and degree of neurovascular contact – A prospective systematic study using independent assessors

DHS’ forskningsstøtte 2016
Forskningsprisen på kr. 5.000 blev tildelt klinisk assistent Nanna Arngrim. Migraine induced by hypoxia – a MRI spectroscopy and angiography study

DHS’ forskningsstøtte 2015
Forskningsprisen på kr. 5.000 blev tildelt klinisk assistent Anne Francke Christensen: The influence of genetic constitution on migraine drug responses.

DHS’ forskningsstøtte 2014
Forskningsprisen på kr. 5.000 blev tildelt klinisk assistent Song Guo: Phosphodiesterase 3 inhibitor cilostazol induces migraine-like attacks
via cAMP Increase.

DHS’ forskningsstøtte 2013
Forskningsprisen på kr. 5.000 blev tildelt reservelæge Maria Lurenda Westergaard: Epidemiology of chronic headache and medicationoveruse headache: results of a large-scale populationbased study in Denmark.

DHS’ forskningsstøtte 2012
Forskningsprisen på kr. 5.000 blev tildelt læge Faisal Mohammad Amin: The effect of sumatriptan on cephalic arteries – 3 T MR-angiography study in healthy volunteers.

DHS’ forskningsstøtte 2011
Forskningsprisen på kr. 5.000 blev tildelt ph.d.stud Deepak Kumar Bhatt: Effect of CGRP infusion in a newly developed model of migraine in freely moving rats.

DHS’ forskningsstøtte 2010
Forskningsprisen på kr. 5.000 blev tildelt læge, cand.med. Mohammad Sohail Asghar: Evidence for a vascular factor in migraine.

DHS’ forskningsstøtte 2009
Læge, klinisk assistent Signe Bruun Munksgaard modtog kr. 8.000 til projektet: Medicinoverforbrugshovedpine – mekanismer og behandling.

Klinisk assistent, ph.d. stud. Maria Antonova modtog kr. 8.000 til projektet: PGE2’s hovedpineudløsende egenskaber og evt. ændringer af kranielle arteriers diameter PGE2’s migræne patienter uden aura.

Stud.med. Anne Hansen modtog kr. 8.000 til projektet: Post stroke pain with focus on persistent headache.

DHS’ forskningsstøtte 2008
Ingen udbetalinger. Fremover vil der kun blive tildelt forskningsstøtte hvert 2. år (i ulige årstal).

DHS’ forskningsstøtte 2007
Læge Troels Wienecke modtog støtte til fremstilling af PGD2 til human infusion til det kliniske forsøg “Hovedpineudløsende egenskaber og evt. ændringer i hjernens blodgennemstrømning af PGE2.

Klinisk assistent, ph.d.stud. Henriette Klit modtog støtte til projektet: Centrale post-apopleksi smerter – en prospektiv undersøgelse af konsekutivt indlagte patienter med nyopstået apopleksi.

DHS’ forskningsstøtte 2006
Læge, klinisk assistent Lena Raffn modtog støtte til betaling af frivillige forsøgspersoner til projekt vedr. central sensibilisering hos patienter med medicinoverforbrugshovedpine.

Læge, klinisk assistent Troels Wienecke modtog støtte til aflønning af læge i.f.m. klinisk forsøg “Hovedpineudløsende egenskaber og evt. ændringer i hjernens blodgennemstrømning af PGE2.

DHS’ forskningsstøtte 2005
Cand.scient. Lars Schack Kruse modtog støtte til projektet “Molekylære mekanismer involverende cykliske nukleotider i neurovaskulære sygdomme,
fokus på migræne”.

Læge, klinisk assistent Line Buchgreitz modtog støtte til projektet “Funktionel reorganisering af hjernens aktivitet ved kronisk spændingshovedpine og migræne”.

DHS’ forskningsstøtte 2004
Forskerprisen 2004 på kr. 10.000 blev tildelt afdelingslæge Helle Iversen.

Læge, klinisk assistent Jakob Møller Hansen modtog støtte til projektet “Patienter med FHM type 1 og 2”.

Læge, klinisk assistent Line Buchgreitz modtog støtte til projektet “Experimental human model for induction and assessment of descending inhibition in Tension-type Headache”.

Læge, klinisk assistent Maren Skau modtog støtte til projektet “Patofysiologiske forhold ved Idiopatisk Intrakraniel Hypertension”.

DHS’ forskningsstøtte 2003
Forskerprisen 2003 på kr. 10.000 blev tildelt 1. reservelæge, dr.med., ph.d. Messoud Ashina for forsvaret af disputats “Neurobiology of chronic tension-type headache”.

Læge, ph.d.stud. Kristina Bacher Svendsen modtog kr. 9.000 til projektet:
“Hyppigheden af ansigtssmerter og hovedpine hos patienter med dissemineret sclerose”.

Læge, klinisk assistent John Sitarz modtog kr. 8.000 til projektet:
“Virkning af vasoaktivt intestinalt polypeptid (VIP) på hjernens blodgennem-strømning samt evt. hovedpineudløsende egenskaber”.

Læge, klinisk assistent Sait Ashina modtog kr. 8.000 til projektet:
“Eksperimentel induceret øget smertefølsomhed hos patienter med kronisk spændingshovedpine”.

DHS’ forskningsstøtte 2002
Læge, klinisk assistent, ph.d.stud. Steffen Birk, som modtog kr. 7.500 til projektet:
“Virkning af PACAP38 på hjernens gennemblødning samt på evt. bivirkninger i form af hovedpine”.

Klinisk assistent Aydin Gozalov, som modtog kr. 10.000 til projektet:
“Purchasing potassium channel openers and blockers and animals (rats) to conduct Ph.d. study”.

Læge, klinisk assistent Kenenth Petersen, som modtog kr. 7.500 til projektet:
“The effect of BIBN4096BS on CGRP and neurogenic induced dilatation of dural and pial arteries in an in-vivo rat model”.

DHS’ forskningsstøtte 2001
Læge Peter Thede Schmidt-Hansen, som modtog 8.000 kr. til igangværende undersøgelse:
“Eksperimentelt induceret smerte i perikranielle muskler hos patienter med kronisk spændingshovedpine, patienter med episodisk spændingshovedpine og kontrolpersoner.”

Læge Kenneth Ahrend Petersen, som modtog 8.500 kr. til projektet:
“Undersøgelse af adrenomedullins hovedpineudløsende egenskaber og indvirkning på hjernens hæmodynamik.”

Stud.med. Said Ashina, som modtog 8.500 kr. til projektet:
“Eksperimentel induktion af muskelømhed ved isometrisk muskelkontraktion hos patienter med spændingshovedpine.”

DHS’ forskningsstøtte 2000
Læge Ann Lyngberg, som modtog 25.000 kr. til projektet:
“Hovedpineepidemiologi – en 12-års follow-up us.”

DHS’ forskningsstøtte 1999
Læge Hanne Mørk Christensen modtog kr. 7.850 til projektet:
“Eksperimentel undersøgelse af muskulær ømhed og smerte ved intramuskulær injektion af neuropeptider”

Læge David Gaist modtog kr. 17.150 til projektet:
“Epidemiologiske og genetisk epidemiologiske studier af migræne”