Medlemskab

Tilmeldelsesblanket

Ordinært medlemskab excl. abonnement på Cephalalgia – 200 kr. i kontingent.
Ordinært medlemskab incl. online-abonnement på Cephalalgia 350 kr. i kontingent.
Hvis du ønsker abonnement på Cephalalgia, anfør da venligst dette i feltet “Begrundelse” ved indmeldelse.

  Firmamedlemskab – 12.000 kr. i kontingent.

Gør venligst i anmodningen på nedenstående link opmærksom på hvilken type medlemskab der ønskes.

Klik her for tilmelding

Ordinært medlem

Personer, som gennem deres daglige arbejde eller videnskabelige publikationer har dokumenteret interesse for selskabets arbejde og formål, kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som ordinære medlemmer.

Kontingentet opkræves årligt via Lægeforeningens Registreringsafdeling.

Firmamedlem

Firmaer, der udvikler eller afprøver nye midler / behandlinger mod hovedpinesygdomme eller har sådanne midler / behandlinger registreret hos Sundhedsstyrelsen kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som firmamedlemmer. Disse medlemmer kan ikke deltage i generalforsamlingen, har ikke stemmeret, kan ikke indvælges i bestyrelsen og betaler et særligt kontingent.

Kontingentet opkræves årligt via Lægeforeningens Registreringsafdeling.

Individuelt støttemedlem

Enkeltpersoner, som ønsker at støtte selskabet økonomisk med en årlig donation, minimum 20 kr. Optagelse sker automatisk ved registrering af indbetaling. Disse medlemmer kan ikke deltage i generalforsamling, har ikke stemmeret, kan ikke indvælges i bestyrelsen og kan ikke deltage i årsmødet.