Generalforsamling den 3. oktober 2022
Referat

Generalforsamling den 26. oktober 2021
Referat

Virtuel generalforsamling den 26. oktober 2020
Formandsberetning 2020 og Beretning fra organisationer mv.
Referat

Generalforsamling den 27. september 2019 i Domus Medica
DHOS formandens beretning vedrørende generalforsamlingen 2019
Referat 

Generalforsamling den 1. oktober 2018 i CPH-Conference
Formandsberetning og Beretning fra organisationer mv.
Referat

Generalforsamling den 2. oktober 2017 i CPH-Conference
Formandsberetning og Beretning fra organisationer m.v.
Referat

Generalforsamling den 3. oktober 2016 i Moltkes Palæ
Formandsberetning og Beretning fra organisationer m.v.
Referat

Generalforsamling den 5. oktober 2015 i Moltkes Palæ
Formandsberetning og Beretning fra organisationer m.v.
Referat

Generalforsamling den 22. september 2014 i Moltkes Palæ
Formandsberetning og Beretning fra organisationer m.v.
Referat

Generalforsamling den 30. september 2013 i Moltkes Palæ
Formandsberetning og Beretning fra organisationer m.v.
Referat

Generalforsamling den 1. oktober 2012 i Moltkes Palæ
Formandsberetning og Beretning fra organisationer m.v.
Referat

Generalforsamling den 3. oktober 2011 i Moltkes Palæ
Formandsberetning og Beretning fra organisationer m.v. Referat

Generalforsamling den 4. oktober 2010 kl. 15.30 i Moltkes Palæ
Formandsberetning og Beretning fra organisationer m.v.
Referat

Generalforsamling den 5. oktober 2009 i Moltkes Palæ
Formandsberetning og Beretning fra organisationer m.v.Referat

Generalforsamling den 7. oktober 2008 på Glostrup Hospital
Formandsberetning og Beretning fra organisationer m.v.Referat

Generalforsamling den 3. oktober 2007 på Glostrup Hospital
Formandsberetning – Beretning fra organisationer m.v. Referat

Generalforsamling den 5. oktober 2006 kl. 15.30 på Amtssygehuset i GlostrupFormandsberetning – Beretning fra organisationer m.v.Referat

Generalforsamling den 26. september 2005 kl. 15.30 på Amtssygehuset i Glostrup FormandsberetningBeretning fra organisationer m.v.Referat

Generalforsamling den 25. oktober 2004 FormandsberetningBeretning fra organisationer m.v.Referat

Generalforsamling den 25. september 2003 – Beretning og Referat

Generalforsamling den 25. november 2002 – Beretning og Referat