Hver 10. dansker har hovedpine mindst én gang om ugen…

Mere end ½ million mennesker her i landet har hovedpine mindst én gang om ugen. Omkring 200.000 har hovedpine hver eneste dag. Man regner med, at hovedpine giver 3 millioner sygedage årligt og dermed er en af vores mest almindelige sygdomme. Den er både et problem for den, der har hovedpine og for samfundet.

Mange slags hovedpine
Der er mange typer af hovedpine. Mest almindelig og udbredt er spændingshovedpine, migræne og hovedpine efter hjernerystelse.

Danske forskere bag vigtige fremskridt

I de sidste 20 år har der været en rivende udvikling inden for forskningen i hovedpine, og Danmark er blandt de førende på dette vigtige område. De danske forskere er blandt initiativtagerne til International Headache Society, som har betydet, at forskere fra hele verden nu kan trække på hinandens viden.

Samme hovedpine-sprog verden over giver bedre og hurtigere forskningsresultater
Et af de første, praktiske resultater af det dansk inspirerede internationale samarbejde er en ensartet, præcis metode, som nu bruges af forskerne, når de skal fastlægge og beskrive de forskellige typer hovedpine. Metoden har klart forbedret mulighederne for at finde frem til hovedpinens årsag og dermed dens behandling.

Forskerne taler alle samme “hovedpine-sprog” og kan derfor hurtigere og bedre sammenligne forskningsresultaterne.

Dansk Forskningsresultat:

Godt på vej til helbredelse af visse typer hovedpine
Gennem de senere år er det lykkedes danske hovedpineforskere at forklare mekanismerne ved flere typer hovedpine. Dette vil utvivlsomt give bedre muligheder for behandling og måske helbredelse af nogle typer hovedpine.

Stor befolkningsundersøgelse
Den danske hovedpineforskning har i de senere år koncentreret sig om forsøg med måling af hjernens blodgennemstrømning og fastlæggelse af de biokemiske forandringer i hjernen under migræneanfald. Forskerne har desuden gennemført en større befolkningsundersøgelse af, hvor udbredt hovedpine er. Dette har ført til, at der nu forskes i de forskellige hovedpinetypers arvelighed.

Dansk forskning kan beholde sin førerposition
I Danmark har vi altid haft områder, som vi er specielt gode til. De danske hovedpineforskere tælles blandt verdens bedste og deres resultater hjælper millioner af mennesker, der lider af hovedpine. Derfor er det vigtigt, at dansk forskning ikke sakker bagud.

Her foregår forskningen:
På hospitaler og universiteter. Blandt speciallæger og praktiserende læger. Og inden for medicinindustrien. Det store antal danske Ph.D.- og doktorafhandlinger vidner også om det høje niveau i Dansk hovedpineforskning.

Det økonomiske kan være lidt af en hovedpine

Lider De ikke selv af hovedpine, kender De nogle, der gør. Hovedpine er en af de “nære sygdomme”. Den slår ikke ihjel, men den forkrøbler dage, måneder og år for alt for mange mennesker. Derfor er forskningen i hovedpine værd at støtte.

Dansk forskning står på en række vigtige områder lige foran de helt store gennembrud. Økonomisk støtte fra Dem og andre kan derfor blive af afgørende betydning for, hvornår målet nås.

Støt hovedpineforskningen.
Så hjælper De os med at finde årsagerne til smerter.
Og giver os mulighederne for at hjælpe og helbrede.

Giro eller check:
Deres bidrag i form af pengegaver eller arv kan sendes til Dansk Hovedpine Selskab via giro eller check. Indbetalingen mærkes “Hovedpineforskning”, og vi kvitterer med stor tak.

Giro: 515 5088
SE-nr.: 19 92 66 48

Dansk Hovedpine Selskab
Trondhjemsgade 9
2100 København Ø
Telefon: 35 44 84 03
Telefax: 35 44 85 03
E-mail: dhs.hovedpine@dadlnet.dk

Dansk Hovedpine Selskab blev grundlagt i 1969 af aktive danske hovedpineforskere.

Selskabet har til formål at fremme forskningen inden for alle former for hovedpine.

Dansk Hovedpine Selskab indsamler økonomiske midler fra fonde, medicinalindustrien og fra privatpersoner med det formål, at den økonomiske støtte ubeskåret går til at fremme den danske hovedpineforskning.

Modtagere af økonomiske midler, som uddeles af Dansk Hovedpine Selskab, er forskere, f.eks. læger, biokemikere og farmaceuter, og midlerne modtages til anvendelse i konkrete forskningsprojekter. Der gives også i mindre omfang økonomisk støtte til studierejser og rejser til internationale kongresser, hvor de danske forskere får mulighed for at fremlægge deres forskningsresultater og sammenholde disse med de udenlandske forskningsresultater.

Endelig uddeler Dansk Hovedpine Selskab forskerpriser til danske hovedpineforskere, der på særlig vis har bidraget til løsning af hovedpinens gåder.